Nina Turek

 

Jestem członkiem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów", gdzie odbywam trzyletnie szkolenie terapii indywidualnej oraz grupowej. Instytut Analizy Grupowej "Rasztów" jest certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów.

Posiadam także przygotowanie pedagogiczne.           

 

 

 Zajmuję się:

 •  nieporozumieniami w relacjach z bliskimi osobami 
 •  zaburzeniami emocjonalnymi  związanymi z sytuacją kryzysową (rozwód, utrata  bliskiej osoby)     
 •  problemami związanymi z nauką, uczelnią, pracą zawodową                        
 •  niską samooceną                                                                
 •  zaburzeniami odżywiania(bulimia,anoreksja, nadwaga)                           
 •  nerwicą                                                                        
 •  lękami                                                                     
 •  depresją                                                                       
 •  stresem                                                                       
 •  zaburzeniami snu (bezsenność, lęki nocne)
 •  lękiem przed wystąpieniami publicznymi
 •  kryzysem zawodowym 

 

Osoby cierpiące na schizofrenię, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia urojeniowe wymagają specjalistycznego podejścia, dlatego kieruję je do ośrodków, w których uzyskają profesjonalną pomoc.

Metodą, którą stosuję w pracy z pacjentem jest psychoterapia analityczna.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam:  

 •  na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ
 •  w Poradni Psychologiczno - Pogogicznej nr 15
 •  w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ "VICTI” w Warszawie
 •  w Domu Samotnej Matki i Dziecka Praga-Północ
 •  w Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Warszawa-Ursus
 •  w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "Spoza"Prowadzę psychoterapię:

 •  indywidualną
 •  dla pracowników korporacji
 •  par
 •  młodzieży